首页 来买呀

满语 100句 下

66、 干杯。
   Sukiyaki/ hvntahan penglebuki.
   为我们的友谊干杯。
   musei guculen i jalin sukiyaki.
   为我们两国人民的友谊干杯。
   Musei juwe gurun i niyalma irgeni guculen i jalin sukiyaki.
   为我们客人的健康干杯。
   Musei antahai katun beki i jalin sukiyaki.
   67、 您要喝茶还是喝咖啡?
   Beye cai omimbio hasi kofi omimbio?
   喝绿茶还是红茶?
   niowanggiyan cai omimbio hasi fulgiyan cai omimbio?
   您抽烟吗?
   Beye dambaku gocimbio?
   68、 这是送给您的小礼物。
   Ere beye de buhe ajige doroi jaka.
   这是我送给您的纪念品。
   Ere oci mini beye de bure ejetun jaka.
   谢谢您珍贵的礼物。
   Beyei ujen wesihun doroi jaka de baniha.
   69、 让我们一起照张相吧。
   Muse embade joolabuki.
   我们在这儿合个影,好吗?
   muse ubade emdan acame joolaci sain nio?
   70、 谢谢您的款待。
   Beyei kundulehe de baniha.
   谢谢光临。
   Elden wesime enggeleme jihe de baniha.
   非常感谢您的帮助。
   Beyei aisilaha de ambula baniha.
   希望您能再来。
   Beyei dahvme jidere be erembi.
   71、 再见。
   Sirame acaki.
   待会见。
   Emu falan ome acaki.
   明天见。
   Cimari acaki.
   下次再见。
   Jai mudan de acaki,
   晚安。
   Beye elhe oki.
   72、 几点了?
   ya erin oho?
   现在九点。
   Te uyuuci erin oho .
   73、 商店早上八点开门。
   Puseli erde jakuuci erin de neimbi(hvda arambi).
   晚上八点关门。
   Yamjishvn jakvci erin de yaksimbi.
   74、 外宾可以在友谊商店购物。
   Tulergi gurun i antaha io I xang cang sere ba de jaka gaimahabi.
   75、 超级商场从早上八点营业至晚上十点。
   Jergi deri colgoroko huudai kvwaran erdei jakvci erin deri yamji I juwanci erin siden hvda arambi.
   这家餐馆昼夜服务。
   Ere emu budai puseli inenggi dobori akv yabumbi.
   76、 我能帮您吗?
   bi beye de aisilaci ombio?
   您能帮我吗?
   beye minde aisilaci ombio?
   当然,很高兴。
   Esi,umesi urgunjembi/ labdu bayalambi.
   77、 您想买些什么?
   beye ai jergi jaka gaiki semahabi(gaiki seme gvnimahabi)?
   想要些什么?
   ai gaiki semahabi?
   您要买多少?
   beye yagese labdu gaimbi?
   您要几个?
   Beye udu gaimbi?
   多少号?
   Yagese hao?
   您要什么颜色?
   Beye ai fiyan be gaimbi?
   78、 这个多少钱?
   ere emken yagese jiha ombi?
   那个多少钱?
   tere emken yagese jiha .
   十元。
   Juwan yuwan.
   总共多少钱?
   uheri yagese jiha ombi?
   总共二百五十四元。
   Uheri juwe tanggu susai duin yuwan.
   79、 这个便宜些。
   Ere emken majige ja.
   那个太贵了。
   Tere emken i huuda dabali mangga.
   这个价格比较合理。
   Ere emken I huuda majige ombi.
   80、 先生(女士)您还要些什么?
   siyan xeng(hehe ) beye geli gvwa ai gaimbi?
   您觉得这个怎么样?
   Beyei takahade ere emken absi?
   81、 不要了,谢谢。
   Gairakuu oho,baniha.
   就买这些。
   Ere majige be uthai gaimbi.
   82、 杭州的丝绸天下闻名。
   Hangjeo i suje suri abkai fejergi de gebu algiha.
   杭州的丝绸和茶叶很有名。
   Hangjeo i suje jai cai abdaha gelecuke gebu bi.
   83、 这是中国制造的。
   Ere oci jungg’o I araha jaka.
   这是手工制造的。
   Ere oci gala i araha jaka.
   这是用什么制作的?
   ere be ai deri araha?
   这是用丝绸做的。
   Ere be suje deri araha.
   84、 请到这边收款处付款。
   Ere jiha bargiyara ba de jifi jiha buki.
   请到服务台付款。
   Albaxara taise de jifi jiha buki.
   请到那边付款。
   Tuba de genefi jiha buki.
   85、 您付现金还是用信用卡?
   Beye ne jiha bumbio eici akdacun kapiyan baitalambio?
   我付现金。
   Bi ne jiha bumbi.
   86、 这是找给您的钱
   Ere beyede maribume buhe jiha.。
   这是您的帐单。
   Ere beyei bojei afaha.
   这是您的收据。
   Ere oci beyei bargiyara temgetu.
   87、 我给您包一下。
   Bi beye de emudan hvsime buki.
   欢迎您再来。
   Beyei dahime jidere be urgunjeme okdombi.
   88、 您喜欢杭州吗?
   Beye hangjeo be cihalambio?
   您喜欢吃中国菜吗?
   Beye jungg’o i sogi be jeme cihalambio?
   您喜欢这个地方吗?
   Beye ere ba be cihalambio?
   您喜欢这座城市吗?
   Beye ere hoton be cihalambio?
   89、 杭州是国内外著名的旅游城市。
   Hangjeo serengge gurun dorgi tulergi gebu algiha gengxere hoton inu.
   90、 中国有句俗语:“上有天堂,下有苏杭”。
   Jungg’o i an gisun de dele abkai tanggin bi,fejile sujeo hangjeo bimbi sehe.
   91、 西湖周围有许多古迹。
   Si hv tenggin xurdeme utala labdu julgei songko bi.
   92、 春天是西湖最美的季节。
   Niyengniyeri oci si huu tenggin xuwe saikan forgon inu.
   93、 杭州被誉为爱情之都,有许多美丽的爱情故事就发生在这里。
   Hang jeo be haji buyenin i duhecen seme saixabufi, tutala labdu saikan haji buyenin i jube uba deri banjinahabi.
   亲爱的姑娘,我爱你。
   Haji sargan jui, bi simbe buyembi.
   我爱祖国。
   Bi mafa gurun be hairambi.
   我爱家乡。
   Bi boo gaxan be hairambi.
   我爱杭州。
   Bi hang jeo be hairambi.
   94、 这儿的天气怎么样?
   ubai abkai sukdun absi?
   天气很好。
   Abka umesi labdu sain.
   95、 明天天气怎么样?
   cimari abkai sukdun absi?
   晴天。
   Galaka inenggi.
   明天有雨。
   Cimari aga dambi.
   今天天气很好。
   Enenggi abka sukdun labdu sain.
   96、 今天几号?
   enenggi udu oho?
   今天五月一日。
   Enenggi sunja biyai ice.
   97、 生日快乐。
   Banjiha inenggi urgun.
   新年快乐。
   Ice aniya urgun.
   98、 请问候您的家人。
   Sini booi gurun I elhe sain be fonjiki.
   请向您太太问好。
   Sini tai tai i elhe sain be fonjiki.
   99、 我们保持联系。
   Muse gul gul majige hafuki.
   期待能很快见到您。
   Simbe huudukani sabuki seme gvnimbi.
   别忘了给我写信。
   Minde jasigan arara be ume onggoro.
   100、 祝您一路平安。
   Emu jugvn de beyei elhe sain okini.
   旅途愉快。
   Saraxame yabure de urgungge okini.
   祝您快乐。
   Beyei sebjengge ojoro be baimbi.
   明天是什么节日!
   qimal ai nineng e ??
   gisurele,ai baite jimie?
   ere aji hahajui umesi taji这个孩子很调皮
   吃席去,xielin zhmen genen hei
   每日一句锡伯语五:chkese bi xieling jem genhe,arik miji ludu amenhe,enen min wuzho miji ning ma he ye.
   每日一句锡伯语:
   xi enen elede sunchai aimehen na?
   akv,bi sunchai aimen qiawukv.
   tacikv,isaheina?学校开学了吗?
   又在下雪,天气有点冷!ger nimang damai,afka muji sahulun yilahei!
   每天一句锡伯口语:
    今天是植树节!
   eneng halin guliwer nineng!
   我今天实在是无话可说!bi eneng shuda gezilel guzun bahukulai!
   春天来了,万物苏醒!ningniel yixinhe,gelen zhak gom selhe!
   哈吉拜锡伯语学得不错!hajibai xiwe guzun xian taqimai!
   Bi qor genem 我后天去
   Xi beda zhim na ? 你吃饭吗?
   Bi mamed qia tuvem bum 。 我要给奶奶沏杯茶
   Emu ciyukciyargan emu weilere bai na de sula hirgimbi, ere erin de emu amba o ioi nimaha tob seme ubaci micume jime, tere be emu angga de jeki sembi. ere hahi erin de, ajige ciyukciyargan julesi ibeme amba o ioi nimaha I bethe be tebeliyefi den jilgan I “eniye!!!” seme kaicaha de, amba o ioi nimaha emudan bekterefi, nerginde yasai muke tuhebume gisureme: hahajui, ume alban be kara, hontoho biya de ere durum macuhvn oho, sunja biyai ice de sain I ergecina!
   一只壁虎在一施工工地上游荡,这时正好有一条大鳄鱼远远地爬了过来,准备要一口吃 掉它,情急之下,小壁虎上前一把抱住了鳄鱼的腿,大声喊:"妈妈!"大鳄鱼一愣,立 即老泪纵横:"儿啊,别再上班了,半个月就瘦成这样了,五一好好休息吧!
(常用满语100句 全文完)


Revision #1
Created Thu, Mar 12, 2020 5:14 AM by 兰兰
Updated Thu, Mar 12, 2020 5:14 AM by 兰兰